Dansekvelder
Turer
Priser
Historie
Aktiviteter
Kurs
Kart/lokaler
Bilder
Hjem
Kalender
Bilder
Bli medlem
Om klubben
Webmaster: dou
Gaulosen Danseklubb
Klubben ble stiftet på en swingcamp på Ørlandet sommeren 2005. I en periode hadde blitt holdt swingkurs på Byneset for 10. klassinger med foreldre og vært en lang kursserie for andre swingdans interesserte. De som startet klubben var Tove Rita Strugstad Selvåg, Malvin Olden og Karin A. Løvø med god drahjelp av leder for Trondheim swingklubb; Geir Pedersen. Klubben ble startet fordi vi ville skape et miljø på Byneset og omegn for de som liker denne form for dans. Dette eksisterte ikke på bygda som organisert aktivitet tidligere. Navnet på klubben springer ut fra tanken om at Gaulosen ligger mellom flere distrikt og er et forsøk på å favne flere brukere av klubben. Vi er en medlemsklubb, men det er ingen betingelse å være medlem for å delta på de forskjellige arrangement som klubben har. Vårt hovedmål er å spre danseglede og skape et sosialt miljø.

Det første styret som ble valgt besto av:
leder Karin A. Løvø
styremedlem Wenche Sandø
styremedlem Anne Stein
styremedlem Tove Rita Strugstad Selvåg

mens de andre som deltok på stiftelsesmøte på Brekstad var: Svein Lorang Nyborg, Elin Nyborg, Helga Uddu, Dag Olav Uddu, Jan Yngvar Kiel, Malvin Olden, Terje Stein, Ida Karoline Egseth Stein, Geir Pedersen, Geir Belsås, Tuva Ramlo Ystad og Heidi Hagerup Uddu.

Vi holder kurs i forskjellige danseformer men spesielt innen forskjellige swingstilarter som folkeswing, bugg, jump og boogie woogie men også linedance, tango og west coast. Vi bruker både innleide instruktører og instruktører fra egne rekker.

Et av våre mål er å ta vare på tradisjonsdanser som f. eks Bynespols. Vi har i samarbeid med instruktører fra BUL i Trondheim holdt kurs i Bynespols for å prøve å lære oss denne utfordrende dansen. John Hanger, som er en habil danser, har vært primus motor for denne satsingen. I tillegg til Bynespols har vi også hatt flere kursrekker med Rørospols med Ingulf Egseth som instruktør.

Vi har dessuten hatt swingkurs for flere klassetrinn i ungdomsskolen. Vi håper at ungdommene skal oppleve gleden av å mestre dansen og at det på den måten skal ha en preventivt virkning når den tiden kommer at ungdommen treffes i festlig lag.

Vi har hatt dansekvelder både på samfunnshuset på Rye og på idrettshuset på Stormyra, Spongdal. Nå samles vi hver torsdag på Folkvang, og har dans og sosialt samvær over en kopp kaffe og noe å bite i.

Vi har hatt vår/høstturer til forskjellige steder. Mest i Trøndelag men vi har også vært på kurs på Storefjell og holdt flere kurs utenbygds.kl
Klubben ble stiftet 12. juli 2005