Dansekvelder
Turer
Priser
Historie
Aktiviteter
Kurs
Kart/lokaler
Bilder
Hjem
Kalender
Bilder
Bli medlem
Om klubben
Klubben ønsker å bidra til generelt bedre egenskaper i bruksdans
Vi har hatt kurs i følgende danseformer:

Folkeswing
Folkeswing med en gutt og to damer
Bugg
Linedance
Jump
Boogie woogie
West coast swing
Foxtrot
Tango
Salsa
Reinlender
Bynespols
Rørospols
Marsj

Vi har kurs både på grunnnivå og videregående nivå.
Som oftest holder vi kurs 19-20 på de dagene vi har dansekveld. Det er torsdager i sesongen. I tillegg har vi helgekurs minst to ganger pr. år; vår og høst.
Webmaster: duo
Gaulosen Danseklubb
Sprer
danseglede
God på bruksdans