Dansekvelder
Turer
Priser
Historie
Aktiviteter
Kurs
Kart/lokaler
Bilder
Hjem
Kalender
Bilder
Bli medlem
Om klubben
Webmaster: duo
Gaulosen Danseklubb
Styret

Leder: Dag Olav Uddu
Nestleder: Pål Aunvåg
Kasserer: Leif Aasen
Sekretær: Anne Egseth
Styremedlem: Lillian Henden
Revisor: Nils Arne Haugum
Valgkomité: Inger Hygen og Kjell Ring
Telefon

900 81 147
911 12 168
982 09 590
988 60 623
980 25 223
Postadresse: Langberga 21, 7074 Spongdal

E-post: post@gauldans.no

Bankkontonr.: 4202.10.32284
Kontaktinformasjon
Sprer
danseglede
God på bruksdans