Dansekvelder
Turer
Priser
Historie
Aktiviteter
Kurs
Kart/lokaler
Bilder
Hjem
Kalender
Bilder
Bli medlem
Om klubben
Priser på dansekvelder kurs og andre arrangement
Medlemskap koster 100,- pr. år.

Dansekvelder for medlemmer: 40,-
Dansekvelder for ikke medlemmer: 60,-

Arrangementer skal ha kostnadsdekning. Medlemmer vil få noe rabatt.

Kurs avhengig av kostnader, men også her vil medlemmer få rabatt.
Vi prøver generelt å ha lave priser. Vi må ha inntekter som dekker utgifter til lokaler, musikk, instruktører og musikkanlegg. Utover det ønsker vi ikke å bygge vesentlig kapital.
Webmaster: duo
Gaulosen Danseklubb
Sprer
danseglede
God på bruksdans